Vinterservice

Snerydning og glatførebekæmpelse er et lovkrav.

Den rigtige indsats, på det rigtige tidspunkt, forebygger gener for beboere og ansatte, samtidigt med at risici for produktionsstop og personskader minimeres.

Lad Asterix Consult overtage ansvaret iht. Loven om vintervedligeholdelse.

Så slipper du for at investere i eget mandskab og materiel, samt for eventuelle erstatningskrav og andre uforudsete udgifter som følge af glatføreuheld på jeres ejendom.

  • Overvågning af vejrforhold og prognoser.
  • Snerydning
  • Saltning og grusning
  • Bortkørsel af sne

Du kan altid tjekke dette link for at se hvordan vintertrafikken er.

Vi er medlem af Vejdirektoratet's vinter tjeneste!