Skadeservice

Når skaden er sket gælder det om at handle hurtigt og effektivt. Vi rykker hurtigt ud og håndterer skaderne så de ikke forværres, sørger for registrering, billeddokumentation, rapportering, udbedring, oprydning og kontakt til forsikringsselskabet.

Vores personale har 23 års erfaring, og har en stor faglig viden omkring dette.

 • Brandskade
 • Vandskade
 • Stormskade
 • Rotteskade
 • Hærværksskade

Vi kan blandt andet hjælpe med

 • Døgnbemandet vagtcentral
 • Håndværkerservice
 • Løsøre rengøring og afvask
 • Rengøring af hjælpemidler
 • Specialrengøring
 • Flytning og opmagasinering

Vandskade hjælper vi med

Opsuger vand, opstiller affugtere, rengører og desinficerer. Er dit indbo beskadiget, vurderer vi de skadede ting og sørger for behørig rengøring, efter aftale med dig og dit forsikringsselskab.

Ved desinficering af ejendomme bruger vi naturligvis det bedste produkt på markedet som hedder Hysan.

Svampeskade

Hvis man har konstateret skimmelsvamp i sin bolig er det vigtigt at få udbedret skaderne hurtigst muligt, for ejendommen skyld og ikke mindst for de mennesker som benytter ejendommen.

Vi kan udtage prøver, for at se hvilket svampe vi har med at gøre. Derefter rengør og desinficerer vi hele området som er udsat for svampen.

Brandskade

Vi udføre afdækning af ejendommen. Nedpakning af ejendele i flyttekasser som køres på lager.

Rengøring, oprydning og nedvaskning

Desinficering af industrianlæg for produktions virksomheder.

Hærværksskade

Vores vagtcentral sidder klar til at sende personale ud hele døgnet efter indbrudsforsøg eller hærværk.

Vi sikre Jeres vindure, døre, tag konstruktion eller andet, så alarmselskabet kan sikre Jeres varelager / ejendom igen.

Rottebesøg

Har Jeres ejendom haft uventet besøg af rotter står vi klar til at inspicere ejendommen. Vi udføre oprydning, rengøring og desinficering så ejendommen igen kan benyttes.

Årsag til rotter:

 • Defekt afløb
 • Defekt falstammer
 • Defekt kælderruder

Klar til at rykke ud når skaden er sket