?>
2. august 2011

Skadeservice

Når skaden er sket gælder det om at handle hurtigt og effektivt.

Vi rykker hurtigt ud og håndterer skaderne så de ikke forværres, sørger for registrering, billeddokumentation, rapportering, udbedring, oprydning og kontakt til forsikringsselskabet.

Vores personale her 23 års erfaring, og har en stor faglig viden omkring dette.

Brandskade      Vandskade      Stormskade      Rotteskade    Hærværksskade

Døgnbemandet vagtcentral

Håndværkerservice

Løsøre rengøring og afvask

Rengøring af hjælpemidler

Specialrengøring

Flytning og opmagasinering

Vandskade hjælper vi med.:

Opsuger vand, opstiller affugtere, rengører og desinficerer. Er dit indbo beskadiget, vurderer vi de skadede ting og sørger for behørig rengøring, efter aftale med dig og dit forsikringsselskab.

Ved desinficering af ejendomme bruger vi naturligvis det bedste produkt på markedet som hedder Hysan.

Svampeskade:

Hvis man har konstateret skimmelsvamp i sin bolig er det vigtigt at få udbedret skaderne hurtigst muligt, for ejendommen skyld og ikke mindst for de mennesker som benytter ejendommen.

Vi kan udtage prøver, for at se hvilket svampe vi har med at gøre. Derefter rengør og desinficerer vi hele området som er udsat for svampen.

Brandskade:

Vi udføre afdækning af ejendommen. Nedpakning af ejendele i flyttekasser som kæres på lager.

Rengøring, oprydning og nedvaskning.

Desinficering af industrianlæg  for produktions virksomheder.

Hærværksskade:

Vores vagtcentral sidder klar til at sende personale ud hele døgnet efter indbrudsforsøg eller hærværk.

Vi sikre Jeres vindure, døre, tag konstruktion eller andet, så alarmselskabet kan sikre Jeres varelager / ejendom igen.

Rottebesøg:

Har Jeres ejendom haft uventet besøg af rotter står vi klar til at inspicere ejendommen. Vi udføre oprydning, rengøring og desinficering så ejendommen igen kan benyttes.

Årsag til rotter:
Defekt afløb
Defekt falstammer
Defekt kælderruder

Klar til at rykke ud når skaden er sket

Medlem af Dansk Industri og Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Se vores vurdering fra arbejdstilsynet. Vi har grøn smiley.